Функционалности на СУПТО без СУПТО – Възможно ли е ?

СУПТО (Система за управление продажбите на търговските обекти) – Задължителен елемент от бизнеса на много фирми. Крайният срок за внедряване на СУПТО е краят на септември 2019. СУПТО е много задължаваща и отговорна стъпка. Ако до сега сте имали компютър и сте печатали по 10 фактури на месец, сега едва ли е необходимо да ползвате […]

Read More »