Изтичане на свидетелства към БИМ на ФУВАС

Във връзка с изтичането на свидетелствата през 2022 г. за одобрен тип ФУ на устройства с модел: TREMOL V-KL ФУВАС 677 – 14/09/2012 – 14/09/2022 ELICOM EV12-KL ФУВАС 678 – 14/09/2012 – 14/09/2022 DATECS DP-65 KL ФУВАС 679 – 14/09/2012 – 14/09/2022 ISL 752-KL ФУВАС 681 – 20/09/2012 – 20/09/2022 DATECS DPS-65 KL ФУВАС 690 […]

Read More »