AndroVend – Сверяване на дата и час на ФУВАС Тремол

Модул AndroVend представлява устройство, което се свързва към андорид смартфон, таблет и чрез приложение от телефона се сверява дата и час на ФУВАС Tremol V-KL. По този начин се спестява носенето на лаптоп или конзола до вендинг автомата илида се носи устройствтото в сервиз, за да се свери датата и часа. След инсталиране на приложението се свърва модула, чрез буксата за зареждане на телефона. Към модула може да се включи външен адаптер за зареждане на телефон или външна батерия (powerbank) , за да се захрани модула. Появява се списък с програмите който могат да го използват на екрана и се избира fuvas1. Може да се сложи отметка винаги като се включи модула, да се отваря това приложение. Така всеки път като включите кабела на AndroVend, ще се зарежда автоматично приложението.
Ако не искате да носите адаптера на телефона или няма къде да го включите към машините, модула се захранва и с външна батерия за смартфона (powerbank).
След като се установи връзка с ФУВАС Тремол V-KL, се натиска бутона SET TIME на приложението и инидикатора на ФУВАС светва зелен и времето е сверено.

Приложени са снимки на модула и работа с приложението.

.

 

Може да закупите модула от нашият електронен магазин тук.