Обмен на данни с други системи

Ако Вие харесвате нашите Андорид продукти за ЕксВан или Събиране на заявки, но ползвате друга складове програма не е проблем. Можем да създадем система за обмен на данни с вашият складов софтуер. В текстов или XML формат може да подаваме продажби, фактури, каса и др. и да получаваме данни за клиенти, наличности и др.

Моля, свържете се с нас за повече информация.