Delfis.Ikonom

Специализирана система за оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите при наетите домоуправители. Основните функции са :

  • Дефиниране на вход и апартаменти във входа;
  • Зачисляване към всеки апартамент различни видове ежемесечни задължения ;
  • Зачисляване на различни видове разходи към входа;
  • Генериране на нов период за работа, в който автоматично се появяват задълженията;
  • Справки по апартаметни, входове за задължения;
  • Следене на плащане на задължения към контрагенти- вода, ток, асансьор и др.

Специално приложение за Андроид за инкасатори.
Приложението се инсталира на телефон или таблет и при всяко вземане на сума от апартамент, отпечатва бележка на нефискален принтер и се дава на клиента. Там са написани задълженията към момента и платената сума. При приключване на деня, сумите се прехвърлят в централния сървър.