Софтуер

Повече от 10 години екипът на Делфи.ПРО разработва софтуер за различни сфери и на различни платформи.
Използваме различни най-съвременни платформи и начини за обмен на данни.
Основните ни разработки, обединени по групи:

 • Търговия и ретаил сферата :
  • Складов софтуер – Основен модул на Windows платформа. Включва основните операции за работа в склад, издаване на всякакъв вид документи. Отличава се от останалите, че може да работи в облачна среда, т.е. сървър някъде в облака, както и с възможност да има достъп до базата данни и да се работи от всякъде, където има интернет. Ако Вашата фирма е с офиси в много градове, то всички офиси работят в една база и Вие виждате оперативно в реално време какво се случва.
  • Мобилен складов софтуер – На устройства с Андроид се инстлира приложението Delfis.ExVan. Синхронизира се с главната програма и се извършват продажби. Работи с всички модели фискални и нефискални принтери.
  • Мобилен софтуер за заявки – Целият скад е в ръката на Вашият търговец. От всяко място, където има интернет, се зареждат наличности, цени, отстъпки. Търговецът взема заявка и я изпраща към централният сървър за послеващо изпълнение. Приложението Delfis.Z работи с всички устройства на Андроид.
  • Мобилен софтуер за отчет на шофьор и амбалаж. Всеки дистрибутор на разнос, се зарежда със клиентите на които ще доставя стока. При предаване на стоката записва взетата сума в устройството и върнатия амбалаж. При отчитане в офиса, се разпечатват отчетите и сумите се разпределят автоматично по клиентите в складовата система.
  • Мобилни справки – на всякакво устройство, което има интернет може да се визуализират всякакви справки, предварително дефинирани на ниво потребител.
 • Автобусен транспорт – издаване на фискални билети
  • Основен модул с база данни в облак. Дефиниране на линии, маршрути, цени и видове билети. Извеждане на различни справки и отчети.
  • Мобилни продажби на билети в автобус – Андроид приложение, с което се отпечатват на фискален принтер билети. При тръгване на автобуса се зарежда схемата до момента.
  • Продажби на билети от комисионери – изнесени офиси
  • Продажба на билети от специализиран касов апарат Tremol-SB и синхронизиарането на продажбите на билети с главен сървър.
 • Работа на „Нает домоуправител“ /Иконом/
  • Разработка за улесняване събирането на таксите от входове със договор, изплащане на сумите към контрагенти (асансьори, енерго и др.). Следи разпкащанията на всеки апартамент, визуализира данни с име и парола в интернет. Генерире списъци за разплащания при изнесени каси.
  • Андроид приложение за инкасиране на сумите от апартамент. При посещение на инкасатор в апартамента за събиране на таксата за входа, се отпечатва бележка с взетата сума, остатъка за плащане и таксата за следващ месец. Приетите суми се изпращат в централен сървър и се обработват от основния модул.
 • Дистанционно събиране на данни /телеметрия/
  • Делфи.ПРО създаде система за отчитане на данни от фискални устройства за кафеавтомати /ФУВАС/ дистанционно. Съвместо с Тремол са ФУВАС Tremol V-KL разработихме система, която през период от време изпраща през интернет данните в централен сървър. След това , всеки потребител на ФУВАС може да види продажбите си за период, по суми, брой продажби и т.н. При проблем с машината може да се изпраща емеил или СМС до съответния отговорник на машината. Повече информация на : http://fuvas.com